Про тестові та рейтингові бали ЗНО

Результати зовнішнього незалежного оцінювання визначаються у два етапи – спочатку визначається тестовий бал учасника ЗНО, а на підставі тестового балу визначається рейтинговий бал учасника з кожного предмета за 200-бальною шкалою.

Тестовий бал учасника ЗНО

Складаючи тести з різних предметів учасник ЗНО може набрати певну кількість балів за правильні відповіді на завдання та отримати так званий тестовий бал.

Тестовий бал учасника ЗНО обчислюється як арифметична сума усіх набраних балів за кожне виконане завдання тесту з окремого предмета.

Рейтинговий бал учасника ЗНО

Після визначення тестового бала визначається оцінка учасника ЗНО за шкалою від 100 до 200 балів – рейтинговий бал. Цей бал використовується при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до вузів України.

Рейтинговий бал учасника ЗНО визначається за 100-бальною шкалою, а числа інтервалу складають від 100 до 200 балів. Тобто, мінімальний рейтинговий бал учасника ЗНО становить 100, а максимальний 200 (тому цю шкалу називають 200-бальною). Цей рейтинговий бал визначається на основі кількості тестових балів, що набрав учасник ЗНО за виконання завдань тесту з кожного предмета.

Рейтинговий бал учасника ЗНО за шкалою 100–200 балів визначається окремо з кожного предмета зовнішнього тестування, а також окремо для кожної сесії тестування.

При цьому, рейтингова оцінка кожного учасника зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів визначається в залежності від місця його результату (його власним рейтингом) серед результатів інших учасників, які складали той самий тест.

Тому, визначення рейтингового балу кожного учасника відбувається на підставі спеціальної таблиці переведення тестових балів у рейтингову шкалу (від 100 до 200 балів). Ця таблиця також складається на підставі отриманих результатів кожного учасника тесту ЗНО з кожного окремого предмета та кожної сесії тестування. (Додатково див. порядок розрахунку рейтингової таблиці).

Таблиці переведення тестових балів у рейтингові бали з усіх предметів, завжди відрізняються від аналогічних таблиць минулих років.

Зазвичай таблиці оприлюднюються протягом 10–20 днів після завершення тестування з кожного окремого предмета. Триваліше за всі інші тести перевіряються тести з української мови та літератури, оскільки вини мають завдання з розгорнутою відповіддю, що потребує більше часу для перевірки.

На сайті «ЗНО онлайн» при розрахунку вашого рейтингового бала після проходження тестів основних сесій ЗНО, використовуються реальні таблиці переведення тестових балів. При розрахунку рейтингового бала у пробних тестах минулих років використовується середнє значення всіх наявних таблиць з предмета, оскільки таблиці переведення тестових балів для пробного ЗНО не розраховуються.

Розрахунки балів з окремих предметів дивіться у розділі «Розрахунок бала ЗНО» сайту Освіта.ua.

Освіта.ua
20.08.2014

ПРЕМІУМ ДОСТУП