Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Під час виконання завдання відкритої форми з короткою відповіддю учаснику ЗНО необхідно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності (одиницях вимірювання), яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.

Тестові завдання ЗНО відкритої форми з короткою відповіддю оцінюються 0 або 2 тестовими балами. 2 бали зараховується, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю також можуть бути структурованими (ЗНО з математики 2014 року) і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 тестовим балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник ЗНО одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання - 2.

ЗНО онлайн
19.08.2014