Завдання на встановлення правильної послідовності

До завдання на встановлення правильної послідовності подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали. 3 бали зараховується, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо правильно вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

ЗНО онлайн
19.08.2014