Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

До кожного завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей.

Ці завдання оцінюються в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) з трьох можливих. 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

ЗНО онлайн
19.08.2014