Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

У завданні ЗНО з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей пропонується три групи відповідей. З кожної групи потрібно вибрати тільки одну правильну відповідь. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і послідовно записав три цифри у бланку відповідей.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали. 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) з трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано.

ЗНО онлайн
19.08.2014