Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку сайт «ЗНО-ОНЛАЙН» (далі - Сайт) може отримати про Користувача під час використання ним будь-яких сервісів і продуктів сайту.

Користування Сайтом означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від користування сервісами і продуктами Сайту.

 

1. Загальні положення.

1.1. Справжня Політика є невід'ємною частиною Угоди (далі - «Угода»), розміщеної і доступної за адресою: https://zno.osvita.ua/agreement.html

1.2. Укладаючи зазначену Угоду ви вільно, своєю волею і в своїх інтересах даєте безстрокову безвідкличну письмову згоду на будь-які способи обробки своїх персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних у встановлених цією Політикою цілях.

1.3. До цієї Політики, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

1.4. Тут і далі в Політиці використовуються терміни, передбачені Угодою, а також іншими з Користувачем договорами, якщо інше не передбачено цією Політикою або не випливає з її суті. В інших випадках тлумачення застосовуваного в Політиці терміну проводиться відповідно до чинного законодавства України.

 

2. Персональна інформація.

2.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними Користувача» розуміються:

2.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача, які передаються соціальними мережами, «Фейсбук» (facebook.com), «Twitter» (twitter.com), якщо користувач в них зареєстрований і погодився надати ці дані Сайту. Обов'язкова для надання інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

2.1.2. Дані, які автоматично передаються Користувачем Сайту в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сервісів, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.

2.1.3. Інформація про пройдені онлайн тести, результати пройдених тестів, час виконання тестів та інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання окремих сервісів Сайту.

2.2. Ця Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється під час використання Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, що доступні на Сайті.

2.3. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Сайт виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

 

3. Цілі обробки персональних даних користувачів.

3.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів і послуг Користувачеві або виконання Угоди з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:

3.2.1. Ми збираємо особисту інформацію, яка вказана у вікні реєстрації через соціальні мережі, якщо користувач в них зареєстрований. Ми збираємо файли cookies і IP-адреси користувача для того, щоб визначити браузер користувача і оптимізувати взаємодію користувача з Сайтом. Вся інформація збирається нами «як є» і не змінюється в процесі збору даних;

3.2.2. Надання Користувачеві персоналізованих сервісів і виконання Правил користування;

3.2.3. Зв'язок з Користувачем, в тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, виконання Угоди, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

3.2.4. Поліпшення якості Сайту, зручності його використання, розробка нових сервісів Сайту;

3.2.5. Таргетування рекламних матеріалів.

 

4. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам.

4.1. Сайт зберігає персональну інформацію користувачів в відповідності з цією політикою і Угодою.

4.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні Сайту, Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації може бути загальнодоступною.

4.3. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

4.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

4.3.2. Передача передбачена законодавством України або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

4.3.3. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду Сайту або цю Політику.

4.4. При обробці персональних даних користувачів Сайт керується Законом України «Про захист персональних даних».

 

5. Зміна та видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних.

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділі «Профіль» (https://zno.osvita.ua/users/?do=profile).

5.2. Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію, скориставшись функцією «Видалити профіль» в розділі «Профіль». При цьому видалення данних користувача може спричинити неможливість використання деяких сервісів Сайту відповідно до Угоди.

5.3. Права, передбачені пп. 4.1. і 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.

 

6. Обробка персональних даних за допомогою файлів Cookie.

6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом обладнанню Користувача і обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення сервісів Сайту.

6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть володіти функцією заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

6.3. Сайт має право встановити, що надання певного сервісу Сайту можливе лише за тієї умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

6.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6.5. Лічильники, розміщені на сторінках сайту, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення роботи Сайту в цілому або його окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6.6. Користувач усвідомлює і приймає можливість розміщення на сторінках сайту програмного забезпечення третіх осіб, в результаті чого такі особи можуть отримати знеособлені дані. До вказаного програмного забезпечення третіх осіб серед іншого можуть належати:

  • системи зі збору статистики відвідувань (наприклад, лічильники Google Analytics і т.д.);
  • соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і т.ін.);
  • системи банеропоказів (наприклад, AdMixer і т.ін.);
  • інші системи збору знеособленої інформації.

 

7. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача.

7.1. Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

 

8. Зміна Політики конфіденційності.

8.1. Сайт має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці за адресою https://zno.osvita.ua/privacy.html.

8.2. До цієї Політики та стосунків між Користувачем і Сайтом, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство України.

 

9. Зворотній зв'язок.

9.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики Користувач має право направляти в службу підтримки користувачів Сайту по електронній пошті .

Остання редакція: 2.05.2019 року.

 

 
ПРЕМІУМ ДОСТУП